PLAN 6

Kontorlokaler

Eksempel på inndeling i 2 leiearealer.

Totalt BTA ca. 2 220 m² kontorlokaler fortsatt tilgjengelig i 5. - 7. etasje. 
Arealer fra BTA ca. 215 – 980 m² inkludert fellesarealer. Passer for ca. 10 - 50 arbeidsplasser i åpent landskap per etasje.

 

Se prospekt